هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن شعله

اشتیاق در بدن بیش از پیش شعله ور می شود و دیگر نمی توانید با خواسته خود کنار بیایید. تسلیم یکدیگر شوید ، بهانه جویی نکنید ، ممکن است موقعیت بهتری وجود نداشته باشد. مرد با پاهایی از فاصله ایستاده است ، زن با صورت به طرف او می ایستد ، او یک پا را روی خط ران خود می اندازد ، گردن او را با یک دست بغل می کند و با دست دوم صورت خود را به سمت پستان او هدایت می کند. مرد برای هر چرخش آماده است ، او پای او را روی ران خود نگه داشته ، کمرش را با بازوی آزاد بغل کرده و به جلو خم می شود و به سمت پستان خم می شود و خواستار نوازش است. او هنگام ایستادن به زن نفوذ می کند و نشان می دهد که چقدر تمایل او قوی است .

دیدگاه خود را درج کنید