هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن غنچه

دو شریک باتجربه که از احساسات یکدیگر مراقبت می کنند ،  زن به پشت دراز کشیده ، پاها را خم کرده و زانوها را محکم به پستان فشار می دهد. مرد پشت زن می نشیند و پای چپ او را روی شانه چپ خود قرار می دهد و یک تکیه گاه می دهد و پای راست را آزادانه روی شانه او قرار می دهد. دست های شریک زن روی ران مرد است .

دیدگاه خود را درج کنید