هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن قاشقی

این موقعیت بخصوص در صبح ، هنگامی که نعوظ شما احساس می شود ، اهمیت دارد و همسر زن در همان نزدیکی شما است. برای بیدار کردن رابطه جنسی در صبح بسیار مناسب است زیرا لازم نیست حرکات ناگهانی انجام شود ، پرش کنید ، آکروباتیک انجام دهید ، همه چیز بسیار ساده تر است. زن راحت در کنار او دراز کشیده است. پای راست او کمی در زانو خم شده است. این مرد در پشت اوست ، یک بازو در اطراف کمر شریک زندگی خود است یا واژن را احساس می کند ، پاهای مرد در امتداد پاهای زن است ، یعنی پای چپ راست و راست است. اگر با این موقعیت راحت آشنایی نداشتید ، اکنون دلیل خوبی برای رابطه جنسی صبحگاهی دارید.

دیدگاه خود را درج کنید