هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن قلاب

خود را از بهترین سمت به طرف شریک زندگی خود قرار دهید ، به او پیشنهاد دهید که در مقابل آینه رابطه برقرار کند. این موقعیت بسیار عالی است. مرد ایستاده است ، پاها به طول شانه و کمی در زانو خم شده است. زن از پشت به سمت مرد می ایستد ، یک پا را خم می کند  ، در حالی که دستانش را بر روی باسن شریک مرد نگه می دارد ، سر به عقب کشیده می شود. مرد دستانش را روی شانه های زن می گذارد ، او می تواند به او نگاه کند ، از عطر و بوی او لذت ببرد ، ببیند که چگونه زن از اشتیاق غرق لذت می شود.

دیدگاه خود را درج کنید