هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن هارمونی

در این موقعیت نیازی نیست که به چیزی فکر کنید ، افکار خود را قطع کنید ، یکدیگر را بگیرید و از شریک زندگی خود لذت ببرید ، به دنبال هماهنگی در مجاورت ، در لطافت باشید ، اوقات با هم را سپری کنید. شریک زن باسن خود را روی یک بالش خوابانده ، سرش کمی پایین آمده ، پاها به زانو خم شده و از هم دور شده اند. شریک مرد در بین پاهای شریک زندگی زن قرار دارد ، دستان او صاف است ، کف دستها در لبه بالش قرار دارد و پایه اصلی آن روی آنها است ، پاهای شریک مرد کمی خم شده و از هم دور شده اند. شریک زن کمر شریک زندگی مرد را با پاهای خود بغل کرده و قفل می کند ، در حالی که دستانش روی شانه های شریک زندگی مرد است. در همین حال زن و شوهر می توانند بوسه کوتاه نیز داشته باشند.

دیدگاه خود را درج کنید