پوزیشن جنسی برج حمل

Aries پوزیشن جنسی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت اصلی مطمئناً به شما کمک می کند تا روابط صمیمانه خود را متنوع کنید. مشخص نیست که آیا آن را در “صندوق پس انداز” گزینه های مورد علاقه می گیرید یا خیر، اما ارزش امتحان کردن را دارد. مرد می نشیند و پاهایش را دراز می کند، بدون اینکه آنها را فشرده کند. زن به طرف شریک مرد خود برگشته، روی آلت تناسلی می نشیند و کمی به جلو حرکت می کند، نیمه دراز می کشد، به طوری که سینه او در سطح زانوهای مرد قرار می گیرد. او پاهای خود را در زانو خم می کند که انگار پشت شریک مرد خود را در آغوش می گیرد، زن خود را با دست هایی که در دو طرف پاهای شریک مرد قرار می گیرد حمایت می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید