هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی کابوی

برای مرد مهم است که در رختخواب تسلط داشته باشد و این موقعیت ایده آلی است که ثابت کند شما یک مرد واقعی هستید که می داند چگونه نه تنها توجه را جلب کند بلکه رضایت خانم خود را نیز جلب کند. زن روی چهار دست و پا می ایستد – آرنج و زانو، اما بیشتر به سمت پایین. پاهایش از هم جدا شده اند، کف دستش نزدیک است. شریک مرد روی خانم خود خم می شود به طوری که پاهای او در کنار زانوهای او قرار می گیرد، بازوهایش صاف هستند، کف دست ها به صورت مشت شده اند و در دو طرف شریک زن روی زمین قرار می گیرند، تکیه گاه اصلی روی آنها است. موقعیت کمی ابتدایی است، اما هنوز هم می تواند کار کند.

دیدگاه خود را درج کنید