پوزیشن جنسی قورباغه

Frog پوزیشن جنسی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

نیازی به یافتن دلیلی برای عشق ورزیدن نیست و باید به موقعیت خوب اهمیت داد، اما برای انتخاب بهترین، دست از آزمایش نکش. مرد چمباتمه می زند. او کمی به عقب خم می شود، بازوهای خود را کمی بازتر از شانه ها قرار می دهد و از آنها برای حمایت استفاده می کند. شریک زن نیز چمباتمه زده و روی آلت تناسلی می نشیند. او کمی به جلو خم می شود، با بازوهایش خود را بالا می گیرد و حرکت می کند. از آنجایی که دست های زن و شوهر مشغول است، مرد فقط می تواند الاغ اغوا کننده زن خود را تماشا کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید