پوزیشن جنسی صنوبر

Poplar صنوبر

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

برای این موقعیت باید پله ها را پیدا کنید و اصولاً می توان از آن حتی در مکان هایی استفاده کرد که فضای بسیار کمی وجود دارد، اما اگر به توانایی های خود اطمینان دارید. در مقابل یک پله، زن روی دستی دراز می‌ایستد، مرد بالای پله می‌ایستد و پاهایش را روی شانه‌هایش می‌اندازد تا سرش بین پاهایش قرار گیرد. مرد باسن عزیزش را می گیرد، پاهایش به اندازه عرض شانه باز است، پاهای او به هم بسته است. اگر مرد قد بلند است و خانمش پایین است، به عنوان یک گزینه، می توانید بدون پله انجام دهید.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید