پوزیشن جنسی تخته موج سواری

پوزیشن جنسی Surf Board

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این سفر کاملاً تحت کنترل شما است، فرمان را به کجا بچرخانید، با سرعتی که از امواج عبور کنید – شما کاملاً همه چیز را تصمیم می گیرید، فراموش نکنید که گوش دهید و تلو تلو تلو بخورید. زن روی شکم دراز می کشد، دست ها در آرنج خم شده و پشت سر قفل شده اند، پاها صاف و کمی از هم جدا شده اند. شریک مرد بالای باسن خانمش می نشیند به طوری که کمر او بین پاهای او قرار می گیرد. بدن مرد کمی به جلو متمایل است، بازوها صاف است، روی شانه های زن قرار دارد و تکیه گاه اصلی روی آنهاست.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید