هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن آبشار

در این موقعیت  مرد روی زانوها می ماند ، زن با پاهای خود ، پشت باسن شریک زندگی مرد را می گیرد ، پاها را به صورت چهار ضلعی و صورت به صورت جمع می کند. مرد با دستان خود ، کمر زن را می گیرد ، کاملاً کج می شود ، دست ها را می کشد ، روی آنها را نگه می دارد و او در موقعیت نیم پل قرار دارد. شریک زندگی مرد حرکاتی را انجام می دهد و او را در این موقعیت نگه می دارد.

دیدگاه خود را درج کنید