پوزیشن جنسی داگ استایل

داگ استایل

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

جهت ثابت است، یعنی اشتیاق، میل و لذت، و البته مرد هدایت می کند، اما در این موقعیت حتی زن هم می تواند رانندگی کند. شریک زن به سبک سگی می ایستد، آرنج ها و زانوهای خود را خم می کند و آنها را به طرفین باز می کند، او سر خود را صاف نگه می دارد. شریک مرد پشت سر او، زانو زده است، او را از کمر او می گیرد و نه تنها با حرکت عضلات، بلکه باسنش را با ضربان حرکاتش نفوذ می کند. این موقعیت برای اکثر افراد به دلیل راحتی، امکان نفوذ به عمق و احساس بسیار خوب شریک زندگی، حالت “مورد علاقه” است. علاوه بر این، مرد این فرصت را دارد که روندی را مشاهده کند که برخی از شرکا را در عرض چند دقیقه به لبه می کشاند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید