پوزیشن جنسی سوپرمن

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

برای هدیه دادن به شریک زندگی خود نباید منتظر تعطیلات باشید، لباس ها را درآورید و پاپیون قرمز رنگی را روی بدن برهنه خود ببندید و سپس به او پیشنهاد دهید که این موقعیت را امتحان کند، مرد قدردان آن خواهد بود. زن روی تخت دراز می کشد و پاها را روی لبه قرار می دهد، آنها را به زانو خم می کند و آنها را تا حد زیادی از هم دور می کند. شریک مرد بین پاهای او قرار می گیرد، زانوهایش را کمی خم می کند، در موقعیتی راحت قرار می گیرد، کمر عزیزش را می گیرد و بالاتنه او را روی او می گیرد، در حالی که زن در حالت افقی باقی می ماند. پاهایش را خم می‌کند و به پشت مرد تکیه می‌دهد، دست‌های صاف را روی زانوهای او گذاشته و روی آن‌ها تکیه می‌دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید