هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی لوستر ایتالیایی

زن به طور کامل در مقابل شریک مرد خود فاش می کند و بدن هیجان زده و محرمانه ترین رازهای او را به او می گوید. مرد به راحتی به پشت دراز می کشد و پاهای خود را به دو طرف باز می کند. زن بالای قسمت بالای بدنش قرار دارد و پشتش به شریک مرد است و از دو طرف سر مرد به دستانش تکیه داده و پاهایش از زانو روی ران او خم شده است. شریک زن در حال معلق شدن است، شریک مرد با یک دست کمر او را می گیرد و با دست دیگر سینه و شیک ترین جای او را نوازش می کند و به نوبه خود لمس های خود را دوز می کند و او را به وجد می آورد.

دیدگاه خود را درج کنید