هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی مانتیس دعاگو

اگر بدن شما به اندازه کافی انعطاف پذیر است ، این مزیت بزرگی در رابطه جنسی محسوب می شود ، شما می توانید به راحتی هر موقعیتی را بگیرید ، در عین حال از این قابلیت لذت ببرید تا شریک خود را غافلگیر کنید. زن روی زانوها ایستاده ، پاهایش را از هم باز کرده ، کاملاً به جلو خم می شود و بازوها را در آرنج خم کرده و یکی از آنها را زیر شکم قرار می دهد ، و روی دومی دیگر را نگه می دارد. شریک مرد روی یک زانو ایستاده است ، پای دیگر در زانو خم شده است ، او آن را در پشت شریک زن خود قرار می دهد. یک دست مرد راست است ، آن را روی کف دست می گذارد و به آن تکیه می دهد ، دست دوم روی باسن معشوقه اش است.

دیدگاه خود را درج کنید