پوزیشن جنسی گرگ ماده

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

وقتی زن در حین رابطه جنسی می خواهد بالای شریک مرد قرار بگیرد، برای او خوشایند نیست و مرد را هیجان زده می کند. فقط به محبوب خود اعتماد کنید و اجازه دهید او به شما نشان دهد که چه توانایی هایی دارد. زن می‌نشیند، دست‌هایش را عقب می‌گذارد، کمی بازوهایش را می‌کشد و روی کف دستش تکیه می‌دهد. پاها در زانو خم شده و از هم جدا می شوند، یکی روی پا است، دیگری دراز می کشد. شریک مرد رو به معشوقش می نشیند، یک پایش را زیر پای دراز کشیده اش می لغزد و پای دوم را مستقیم روی آن می گذارد. با دستش فاق عزیزش را نوازش می کند، حرکات را انجام می دهد، از طرف دوم تکیه گاه را انجام می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید