هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن صورت فلکی

مرد ایستاده است ، و شریک زن او در کنار او ایستاده است ، اما فقط به صورت پهلو ، در همان زمان بر روی انگشتان پا بلند می شود. شریک مرد با یک بازو به دور کمر شریک زن خود را در آغوش می کشد و با بازوی دیگر پای او را می گیرد و بالا می آورد و در زانو خم می شود. در صورت لزوم ، شریک مرد نیز یک پا را روی انگشت قرار می دهد ، به آن تکیه می دهد ، او در معشوقه خود نفوذ می کند ، زن از دور گردن مرد را در آغوش می گیرد ، مرد می تواند با دست دوم بدن و باسن همسر خود را نوازش کند ، این کار مرد هیجان زده خواهد کرد .

دیدگاه خود را درج کنید