پوزیشن قاب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت برای بازی های نقش آفرین مناسب است که در آن می توانید تصور کنید در یک فضای محدود هستید و حرکات محدودی دارید ، اما چگونه این می تواند مانعی برای رابطه جنسی باشد؟! زن به پشت دراز کشیده ، زانوها را خم کرده ، رانها را فشار داده و فشار داده و رانها از هم دور می شوند. شریک مرد نیز به پشت خوابیده است ، به طوری که زن بین پاهای او قرار دارد و پاهای او زیر دستان مرد است. خانم دستان خود را در آرنج خم می کند ، و از آنها پشتیبانی می کند ، با دستان خود شانه های شریک مرد خود را می گیرد و قسمت بالایی بدن خود را کمی بالا می آورد. دستان مرد روی باسن شریک است.

 

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید