پوزیشن قفل

Lock

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در حین رابطه جنسی ممکن است بدن با آغوش ، اسباب بازی های مختلف با مضمون یا موقعیت غیرمعمول در ارتباط باشد ، اما مهم این است که شرکا احساس راحتی کنند . مرد نشسته است ، پاها کمی از زانو خم شده ، رانها از هم دور شده اند ، پاها با هم ، دستها به عقب کشیده می شوند ، تکیه گاه روی کف دست است. این زن به پشت بین پاهای شریک مرد دراز کشیده است به طوری که شانه های او روی پاهای او قرار می گیرد ، سر بالا است ، پاها کمی از هم دور شده و روی شانه های شریک مرد قرار می گیرند. دستان زن روی باسن او قرار دارد

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید