پوزیشن پروانه

Butterfly

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

اگر با شریک مرد خود بسیار نزدیک هستید و از تماشای خودتان در آینه لذت می برید ، مطمئناً این موقعیت یکی از محبوب ترین ها برای شما و همسر شما خواهد بود. مرد صاف ایستاده است. پاها به اندازه عرض شانه فاصله دارند ، زن به سمت او برمی گردد و او را از باسن بلند می کند تا کاملا “باز” باشد. شریک زن شانه شریک زندگی مرد خود را بالای سر او روی آرنج می گیرد. شاید موقعیت خیلی راحت نباشد ، اما در مقابل آینه ایستادن و همه زیبایی ها و شایستگی های یکدیگر لذت خواهید برد .

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید