هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن پری دریایی

خود را به گونه ای نمایندگی کنید که گویی موجودی افسانه و هوایی هستید ، کمی زنانه بودن ، لطافت ، لطف ، مهارت را به او اضافه کنید ، شریک زندگی خود را مسحور کنید. مرد ایستاده است ، در حالی که پاها به هم متصل است و کمی از زانو خم شده است. زن به او می ایستد ، شریک شکم او را می گیرد و بلند می شود. زن دستهایش را به عقب می کشد ، آنها را در آرنج خم می کند و قفل می کند و زیر بازوهای مرد قفل می کند ، او همچنین پاها را در زانو خم می کند و آنها را به لگن شریک زندگی مرد فشار می دهد ، به طوری که پاهای او زیر باسن او است. این موقعیت پیچیده و بسیار غیرمعمول اما جذاب و تحربه ای جدید است.

دیدگاه خود را درج کنید