پوزیشن گره

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

شما مانند یک دسر خوشمزه شیرین هستید. بدن گره خورده و داغ است و شما می خواهید از لذت فریاد بزنید ، این موقعیت به طور شگفت انگیزی لطافت و قدرت را ترکیب می کند ، جدا شدن غیرممکن است. زن به پهلو دراز کشیده ، قسمت بالای بدن خود را روی آرنج بلند کرده ، پاها را از زانو خم کرده و کمی فشار می دهد. مرد پشت دراز می کشد ، طوری که بتواند بدنش را تکان دهد ، یک دست او را از کمر نگه می دارد و یک پا بین پاهای او می لغزد. شریک مرد عقب بازی می کند. او می تواند سینه زن خود ، واژن او را احساس کند ، گردن او ، لاله گوش او را ببوسد ، شما می توانید آنچه را که می خواهید انجام دهید ، بنابراین ارگاسم برای هر دو اجتناب ناپذیر است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید