پوزیشین شاتل

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

بعضی اوقات ، حتی شرکای معتدل نیز می توانند رایحه و بوی خود را خنک کنند و موقعیت هایی را برای رابطه جنسی بیشتر با وانیل امتحان کنند ، و این یک گزینه ساده اما بسیار پرتحرک است. این مرد روی پشتش دراز کشیده است ، پاهای او کمی در زانو خم شده و از پهلوها کشیده شده است. زن در بالای شریک زندگی مرد است که صورت به سمت او است به طوری که یک پا بین پاهایش باشد. یک طرف آن خانم راست است ، روی زمین می ایستد و تکیه گاه روی آن قرار دارد ، دست دوم به آرنج خم شده و روی سینه شریک مرد است. این مرد دست خود را بر روی باسن زن شریک زندگی می گذارد و قادر است ریتم را کنترل کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید