هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن تاج

مرد به پشت دراز کشیده و پاها کمی از زانو خم شده و از هم دور شده اند. زن بین پاهای او نشسته است ، در حالی که پشت به طرف شریک مرد است ، پاهای او صاف است ، به هم فشرده می شوند ، سر به عقب پرتاب می شود ، دست ها و پشت نیز صاف است ، و با دستان خود ران های مرد را از زیر زانو می گیرد. مرد دستان خود را بر روی کمر زن قرار می دهد و مانند او را با هر حرکت روی آلت تناسلی خود  آن را کنترل می کند.

دیدگاه خود را درج کنید