هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن راهبه

در رابطه جنسی ، احساس آرامش و رفتار آزادانه   مهم است که از احساسات و خواسته های خود لذت ببرید. مرد به پشت روی بالش دراز کشیده ، قسمت بالای بدن او در وضعیت بالایی قرار دارد و پاها صاف و از هم دور شده اند. زن بین پاهای همسر مرد خود به پشت زانو می زند به طوری که استخوان ساق پا زیر لگن مرد است. سر او پایین است ، بازوها صاف و نزدیک به زانوها قرار دارند. دستان مرد روی باسن شریک زن است ، او آنها را  حرکت می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید