پوزیشن راهبه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در رابطه جنسی ، احساس آرامش و رفتار آزادانه   مهم است که از احساسات و خواسته های خود لذت ببرید. مرد به پشت روی بالش دراز کشیده ، قسمت بالای بدن او در وضعیت بالایی قرار دارد و پاها صاف و از هم دور شده اند. زن بین پاهای همسر مرد خود به پشت زانو می زند به طوری که استخوان ساق پا زیر لگن مرد است. سر او پایین است ، بازوها صاف و نزدیک به زانوها قرار دارند. دستان مرد روی باسن شریک زن است ، او آنها را  حرکت می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید