هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن شاخه

مرد راحت روی پشت خود دراز می کشد. او اندکی پاهای خود را در زانو خم می کند و آنها را نه خیلی گسترده باز می کند. معشوقه بر روی او می نشیند ، و پشت آن به صورت شریک زندگی ، یک بازوی روی قفسه سینه تکیه می شود و دومی به پاهای مرد  تکیه می دهد. شریک زن در پهلوهای پای چپ یا راست شریک زندگی خود در کنار پاهای او نشسته است. این موقعیت بدون قید و شرط مورد علاقه مردانی خواهد بود که دوست دارند روند کار را تماشا کنند. در حالی که زن روی او می نشیند ، از نفوذ عمیق اطمینان حاصل می شود.

دیدگاه خود را درج کنید