هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن میمون

مرد به پشت دراز می کشد ، پای راست خود را می گذارد. شریک زن به راحتی روی آلت تناسلی قرار دارد. او در حالی که پشتش را به پای بلند شده تکیه داده و آن را روی شانه خود می گذارد. پاهایش در زانوانش گرفته شده و سرش به راحتی به عقب پرتاب می شود. شریک مرد می تواند در یک نیمه چرخش زن خود را تماشا کند ، او خودش را انتخاب می کند که چگونه حرکت کند و عمق نفوذ مشخص کند .

دیدگاه خود را درج کنید