هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی دختر گاوچران

تسلیم احساسات شوید، ریتم را احساس کنید، سعی نکنید خود را کنترل کنید زیرا این غیر واقعی است. مرد راحت دراز می کشد و زن روی او می نشیند و فرمان را به دست می گیرد. در موقعیت دختر گاوچران، زن کسی است که قوانین را می نویسد، او سرعت و سرعت را تعیین می کند و مرد فقط با حرکت دادن باسن به او کمک می کند تا عمیق تر نفوذ کند و لذت را با قدرتی تازه احساس کند. این یک موقعیت بسیار محبوب است، می توان آن را با آزادی کامل اسلحه و امکان نوازش یکدیگر توضیح داد. از کیس استفاده کنید تا به همسرتان نشان دهید که سینه او حساس ترین ناحیه است.

دیدگاه خود را درج کنید