هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن تسمه

زن در بالا برای مردانی که می خواهند استراحت کنند و از آن لذت ببرند ، عالی است ، بنابراین باید به وضوح این موقعیت را یادداشت کنید. مرد روی پشت خود دراز کشیده و کمی پا را به زانو خم می کند. شریک زن روی آلت تناسلی می نشیند به طوری که پاهای او در یک طرف در کنار پای خم شده از شریک زندگی مرد باشد ، که شریک زن با زانو به راحتی با دستش را می گیرد و از طرف دیگر سینه مرد را می گذارد. شریک زندگی مرد ، بازوی خود را بر گردن زن می گذارد و زانوی خود را به وسیله دیگری می گیرد. زن در این موقعیت حرکت می کند.

دیدگاه خود را درج کنید