هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی پیچ گوشتی

بیاموزید که رابطه جنسی را نه با ذهن ، بلکه با خواسته ها کنترل کنید. فقط شما می توانید آن را فراموش نشدنی کنید ، یا فقط یک چیز عادی عجله نکنید . زن چهار دست و پا می شود ، پاها از هم دور می شوند و پاها با هم هستند ، دست ها به جلو کشیده می شوند ، از آرنج خم می شوند ، سینه ها زمین را لمس می کنند ، چانه بالا می رود. این مرد در پشت شریک زن خود قرار دارد ، روی یک زانو بین پاهای او ایستاده است ، پای مرد دوم از روی باسن عزیزم پرتاب می شود و روی زمین است. مرد یک دستش را روی باسن شریک زن خود نگه دارد ، دست دیگرش پشت اوست

دیدگاه خود را درج کنید